Om oss

Om Skeppet

Personal

 Asta Pettersson - Föreståndare/Konferensvärdinna

Styrelse för Målilla Byggnadsförening u.p.a 2016

 Bo Bergman - Ordförande Au

 Ingemar Freij - Vice ordförande Au

 Asta Pettersson - Kassör Au

Ledamöter

 Marie Bergman

 Carola Nilsson

 Håkan Pettersson

 Annika Svensson

Styrelsesuppleanter

 Anders Dahlström

 Peter Borgström

 Tommy Aronsson

Valberedning

 Asta Pettersson

 Åke Nilsson

Skeppet    Atlantvägen 2, 570 82   Målilla

Tel: 0495-202 97        hus@skeppetmalilla.se