Julloppis


Lördag den 12 november kl. 09-15

i Skeppet.


Servering

50/50 lotter


För mer information, kontakta Asta på tel 076-108 32 77

eller via mejl hus@skeppetmalilla.se

Tack för att sommarloppisen vid Skeppet

2022 blev så bra!


Målilla Byggnadsförening Skeppet

Åtgärder mot covid-19 


Råd och rekommendationer som ligger kvar

efter 9 februari-22,

se krisinformation.se

Ny adress

Skeppet

Atlantvägen 2

577 73 Målilla