Liten historik över Måilla Byggnadsförening

Den 21 november 1923 bildades Målilla byggnadsförening efter initiativ av Sune Ahlfors. Sune var vikarierande folkskollärare i Målilla och hade efter dåtidens tankesätt lite moderna ideér.

Den 30 november kom föreningens första styrelse till som bestod av ordförande O-F Kask samt Axel Johansson, Ernst Adolfsson, Carl Fagerström, Sune Ahlfors och Harry Nyqvist. 

Redan från början var man enig om att snarast bygga en samlingslokal. Andelsteckningen tog fart och man hade en liten grund att stå på. Tomt inköptes och den 13 oktober 1924 var entreprenadauktion utlyst för byggandet av samlingslokal.  Byggmästare Abraham Karlsson från Gårdveda ropade in anbudet på 1700kr. Lokalen skulle stå färdig den 1 februari 1925. Tidplanen hölls och bygget stod klart i tid.

Invigningen hölls den 7 februari 1925 där invigningstalare var Arvi Green från Västervik, en utav de starkaste namnen bland Smålands syndikalister. Den nya samlingslokalen fick namnet Svealokalen och var avsedd för allmänhetens gagn och därmed var den tillgänglig för alla respektabla samkväm.

Svealokalen var efter dåtidens mått en mycket modern samlingslokal och kom att bli eftertraktad. Målilla blev något av en nöjesmetropol. Danserna som hölls var väbesökta och så småningom fick Målillaborna bekanta sig med turnerande teatersällskap.

Svealokalen användes till mycket såsom cirkusföreställningar och biografföreställningar. Sistnämnda var det som kom att göra Svealokalen riktigt populär. Redan från första året hölls filmföreställningar regelbundet - onsdag, lördag och söndag varje vecka. Då var det dåtidens bio-kung Thorsten Karlsson som hyrde Svealokalen för filmföreställningar och det fortsatte han med fram till 1970. Sedan fick Målilla Byggnadsförening köpa filmrättigheterna och de befintliga biografmaskinerna.

Föreningen blev medlem i Folkets Husföreningarnas Centralorganisation år 1941 och sedan dess är man en utav de många Folkets Husföreningar runt om i landet.

Den 13 juni 1972 fick arkitekten Voigt (kommunens statsarkitekt) i uppdrag att rita och projektera renovering och utbyggnad av Svealokalen och den 1 oktober 1976 kunde Målillas nya samlingslokal invigas - namnet blev Skeppet.

Skeppet kom att bli en lokal som utnyttjades över förväntan och detta berodde främst på läget mitt i Hultsfreds kommun. År 1990 beslutade styrelsen om utbyggnad av Skeppet, där man skulle inrymma lokaler för barnomsorg och ett år senare kunde de invigas. Därmed så kan man nog säga att Skeppet blev färdigbyggt och nu mera har Målillaborna ett Folkets Hus - Skeppet, som verkligen gör själ för namnet Folkets Hus.

Ny adress

Skeppet

Atlantvägen 2

577 73 Målilla