Om oss

Om Skeppet

Personal

 Asta Pettersson -   Föreståndare/Konferensvärdinna

Styrelse för Målilla Byggnadsförening u.p.a 2016

 Bo Bergman - Ordförande Au

 Ingemar Freij - Vice ordförande Au

 Asta Pettersson - Kassör Au

Ledamöter

 Marie Bergman

 Carola Nilsson

 Håkan Pettersson

 Annika Svensson

Styrelsesuppleanter

 Anders Dahlström

 Karl-Emil Söreling

 Oscar Borgström

Valberedning

 Asta Pettersson

 Åke Nilsson

Ny adress

Skeppet

Atlantvägen 2

577 73 Målilla

Skeppet    Atlantvägen 2, 577 73   Målilla

Tel: 0495-202 97        hus@skeppetmalilla.se